Tere tulemast tööle:

Kauplus-ladu DEPO Tallinnas kutsub tööle:

Kohustused

 • Õigeaegselt ja täpselt tarnida kaupu klientidele
 • Korraldada ja teostada kaupade laadimist sõidukisse ja mahalaadimist sõidukist
 • Vajadusel toimetada toodet kliendi poolt määratud kohale
 • Tagada usaldatud veoki nõuetekohast kasutamist ja hooldust

Nõudmised

 • B-, C-kategooria juhiluba koodiga 95
 • Individuaalne juhikaart (kiip)
 • Vähemalt 2-aastane kogemus veokijuhina
 • Kogemus kaupade tarnimisel ja mahalaadimisel klientidele

 

Kohustused

 • Korraldada ja kontrollida kassapidajate tööd
 • Müüa ja hoolitseda klientide eest
 • Tagada ESA dokumentatsiooni täpne ja õigeaegne töötlemine vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele
 • Tagada seifi jääk vastavalt dokumentatsioonile
 • Inkassatsiooni korraldamine

Nõudmised

 • Kogemus vanemkassapidajana
 • Oskus korraldada ja juhtida kassapidajate tööd
 • Täpsus ja kõrge vastutustunne
 • Kliendile orienteeritud, positiivne ja vastutulelik suhtumine
 • Hea eesti keele oskus
 • Vene keele oskus on eeliseks

 

Kohustused

 • Müüa ja hoolitseda klientide eest
 • Täpselt teostada sularahaoperatsioone
 • Täpselt koostada sularahadokumente
 • Hoida osakonnas korda ja puhtust

Nõudmised

 • Kliendile orienteeritud, positiivne ja vastutulelik suhtumine
 • Hea eesti keele oskus
 • Vene keele oskust on eeliseks
 • Soov õppida ja omandada uusi teadmisi

 

Kohustused

 • Korra ja puhtuse hoidmine kaupluse ruumides
 • Töö põrandapühkijaga

Nõudmised

 • Oskus säilitada puhast ja korras keskkonda
 • Oskus töötada dünaamilises keskkonnas
 • Positiivne ja kliendile orienteeritud isik

 

Kohustused

 • Hoida kaupluse territooriumil korda ja puhtust

Nõudmised

 • Oskus säilitada puhast ja korras keskkonda
 • Oskus töötada dünaamilises keskkonnas
 • Positiivne ja kliendile orienteeritud isik

 

Kohustused

 • Kaupluse osakonna töö juhtimine ja korraldamine
 • Müüa kaupu ja teenuseid
 • Hoolida meie klientidest
 • Paigutada kaupu ja hinnasilte
 • Hoida osakonnas korda ja puhtust

Nõudmised

 • Kogemus osakonnajuhatajana või vanemmüüjana DIY segmendis
 • Meeskonna juhtimise kogemus
 • Ostjale orienteeritud, positiivne ja vastutulelik suhtumine
 • Hea eesti keele oskus
 • Vene keele oskus on eeliseks
 • Soov õppida ja omandada uusi teadmisi

 

Kohustused

 • Korraldada ja juhtida remonditeeninduse töötajate tööd
 • Vastu võtta ostjate taotlusi kaupade remontimiseks
 • Teostada kaupade diagnostikat ja järelduse vormistamist
 • Teostada kaupade remondi- ja hooldustöid
 • Komplekteerida ja tellida varuosi ning lisatarvikuid

Nõudmised

 • Elektritööriistade, tarbeelektroonika ja muude seadmete (muruniidukite, mootorsaagide, veepumpade vms) remondikogemus
 • Teadmised mehaanikast ja sisepõlemismootorite ehitusest, elektriseadmete tööpõhimõtete tundmine
 • Ostjale orienteeritud, positiivne ja vastutulelik suhtumine
 • Hea eesti ja vene keele oskus
 • Arvutikasutusoskus

 

Kohustused

 • Juhtida sularaha- ja teenindusprotsesse, korraldada nende tõhusat toimimist
 • Tagada kassiiride ja teenuste müügipersonali töö organiseerimine

Nõudmised

 • Vähemalt 3-aastane töökogemus sarnasel ametikohal
 • Oskus juhtida ja innustada meeskonda parimate tulemuste saavutamiseks
 • Võime tõhusalt töötada dünaamilises keskkonnas ja kohaneda muutustega
 • Nõudlikkus enda ja alluvate suhtes
 • Hea eesti ja vene keele oskus
 • Omandatud kõrgharidus

 

Kohustused

 • Hoolitseda klientide eest
 • Müüa kaupu ja teenuseid
 • Asetada kaupu ja hinnasilte
 • Hoida osakonnas korda ja puhtust

 
Nõudmised

 • Kliendile orienteeritud, positiivne ja vastutulelik isik
 • Hea eesti keele oskus
 • Vene keele oskust peetakse eeliseks
 • Soov õppida ja omandada uusi teadmisi

 

Kohustused

 • Kauba vastuvõtmise osakonna juhtimine
 • Kaupade ja dokumentide arvepidamise tagamine
 • Koorma vastuvõtmise ja mahalaadimistööde korraldamine
 • Kaupade vastuvõtmise kvaliteedikontroll

 
Nõudmised

 • 2-aastane praktiline kogemus kaupade vastuvõtmisel või laos ja töötades laotehnikaga
 • Kogemus kaupade vastuvõtmise osakonna töö korraldamises
 • Kaupade ja dokumentide arvepidamise teadmised
 • Hea arvutikasutusoskus

 

Kohustused

 • Teostada kaupade mahalaadimist, ümberpaigutamist ja ladustamist

 
Nõudmised

 • Kahveltõstuki juhiluba
 • Soov õppida ja omandada uusi teadmisi

 

Kohustused

 • Teostada kaupade vastuvõtmist või väljastust
 • Kontrollida saatedokumentide kvaliteedimärgiseid ja tõlkeid
 • Tagada kaupade paigutamist vastavalt kehtestatud standarditele ja nõuetele

 
Nõudmised

 • Töökogemus kaupade vastuvõtjana või komplekteerijana
 • Elektrilise- ja kahveltõstuki juhiluba
 • Praktiline kogemus laotehnika kasutamisel
 • Oskus korraldada ja kontrollida enda ja teiste tööd

 

Kohustused

 • Kontrollida ja registreerida saatedokumente
 • Kirjendada ja kontrollida saadud kreeditarve ja saatekirju
 • Teha raamatupidamissüsteemis vajalikke kandeid
 • Koostada aruandeid

 
Nõudmised

 • Eelnev kogemus raamatupidamises
 • Eeliseks peetakse kogemust Axapta raamatupidamistarkvaraga
 • Hea vene ja eesti keele oskus

 

Kohustused

 • Müüa kaupu ja hoolitseda klientide eest
 • Osakonna töö juhtimine ja korraldamine
 • Tagada ja korraldada riiulil kaupade kättesaadavust ja paigaldada hinnasilte

 
Nõudmised

 • Kliendile orienteeritud, positiivne ja vastutulelik isik
 • Kogemus osakonnajuhatajana või vanemmüüjana DIY segmendis
 • Meeskonna juhtimise kogemus
 • Hea eesti keele oskus
 • Vene keele oskust peetakse eeliseks

 

Kohustused

 • Kaupade komplekteerimine vastavalt tööülesandele
 • Kaupade väljastamine vastavalt saatedokumentidele ja volitustele

 
Nõudmised

 • Kaupade komplekteerimise või vastuvõtmise kogemus
 • Töökogemus elektrilise- ja kahveltõstukiga
 • Oskus oma tööd korraldada
 • Tootealased teadmised DIY valdkonnas

 
Pakume

 • Dünaamilist töökeskkonda
 • Stabiilset palka ja sotsiaalseid garantiisid

 

Kohustused

 • Korraldada ja juhtida remonditeenuse tööd
 • Võtta vastu kliendi taotlusi kaupade remondi osas
 • Teostada kaupade diagnostikat ja valmistada otsuseid
 • Teostada kaupade remondi- ja hooldustöid
 • Loetleda ja tellida varuosi ja lisatarvikuid

 
Nõudmised

 • Kogemus elektritööriistade, tarbeelektroonika ja muude seadmete (muruniidukite, mootorsaagide, veepumpade jm) remondil
 • Teadmised mehaanikas ja sisepõlemismootorites ning elektriseadmete tööpõhimõte tundmine
 • Hea eesti ja vene keele oskus
 • Hea arvutikasutusoskus

 
Pakume

 • Huvitavat tööd dünaamilises töökeskkonnas
 • Stabiilset töötasu ja sotsiaalkindlustuse garantiisid

 

Kohustused

 • Võtta vastu klientide taotlusi kaupade remondi osas
 • Teostada toodete diagnostikat ja valmistada otsuseid
 • Teostada kaupade remondi- ja hooldustöid
 • Loetleda ja tellida varuosi ja lisatarvikuid

 
Nõudmised

 • Kogemus elektritööriistade, tarbeelektroonika ja muude seadmete (muruniidukite, mootorsaagide, veepumpade jm) remondil
 • Teadmised mehaanikas ja sisepõlemismootorites ning elektriseadmete tööpõhimõte tundmine
 • Hea eesti ja vene keele oskus
 • Hea arvutikasutusoskus

 
Pakume

 • Huvitavat tööd dünaamilises töökeskkonnas
 • Stabiilset töötasu ja sotsiaalkindlustuse garantiisid

 

Kohustused

 • Hoolitseda klientide eest
 • Võtta vastu ja valmistada klientide tellimusi
 • Kaupade ja teenuste müük

 
Nõudmised

 • Töökogemus klienditeeninduses
 • Hea eesti ja vene keele oskus
 • Töökohustustesse vastutustundlik suhtumine
 • Hea eesti ja vene keele oskus

 
Pakume

 • Dünaamilist ja huvitavat tööd
 • Stabiilset töötasu ja sotsiaalkindlustuse garantiisid
 • Kasvu- ja koolitusvõimalusi

 

Kohustused

 • Teostada majapidamis- ja remonditöid
 • Teostada lihtsaid elektritöid
 • Teostada riiulite paigaldustöid

 
Nõudmised

 • Klientidele orienteeruv, positiivne ja vastutulelik isik
 • Elektriohutuse sertifikaat (Bz või C grupp)
 • Soovitav kogemus laoriiulite paigaldustöödes

 
Pakume

 • Dünaamilist ja huvitavat tööd
 • Stabiilset töötasu ja sotsiaalkindlustuse garantiisid
 • Palgatõusu vastavalt kvalifikatsiooni ja töökogemuse suurenemisega
 • Kasvuvõimalusi

 

Kohustused

 • Hallata, korraldada ja kindlustada kaupluse müügi protsesse
 • Hallata ja kontrollida müügitöötajaid
 • Hinnata ja arendada müügitöötajate saavutusi

 
Nõudmised

 • Vähemalt 3-aastane kogemus müügimeeskonna juhtimises
 • Oskus juhtida ja innustada müügimeeskonda tulemuste saavutamiseks
 • Oskus dünaamilises keskkonnas tõhusalt töötada ja muutustega kohaneda
 • Nõudlikkus enda ja alluvate vastu
 • Kõrgharidus
 • Soov ja võime pidevalt õppida

 
Pakume

 • Huvitavat ja dünaamilist tööd kiirelt arenevas ettevõttes
 • Konkurentsivõimelist palka
 • Preemiad silmapaistva töö eest
 • Sotsiaalsed garantiisid
 • Võimalus kasutada töö autot

 

Kohustused

 • Tagada kaupluse ruumide, tehniliste seadmete ja süsteemide toimimist vastavalt tehnilistele ja sanitaarhügieeni eeskirjadele, tuleohutusnõuetele jm.
 • Teostada väikeseid majapidamistöid, remonditöid ja lihtsaid elektripaigaldustöid
 • Korraldada ja kontrollida tehnilise personali tööd
 • Kontrollida majanduslikele vajadustele eraldatud ressursside ratsionaalset kasutamist

 
Nõudmised

 • Tehniline haridus (kutsekeskharidus või kõrgharidus)
 • Kogemus suure või keskmise suurusega rajatise haldamises
 • Oskus korraldada ja kontrollida tehnilise personali tööd
 • Kogemus tehnilise dokumentatsiooni ja teenuslepingute sõlmimisel
 • Elektriohutuse sertifikaat (B- või C-grupi sertifikaat), soovitatavad tuleohutuse ja küttesüsteemi ekspluatatsiooni sertifikaadid
 • Hea vene keele oskus

 

Kohustused

 • Müüa kaupu ja teenuseid, hoolitseda klientide eest
 • Lõigata plaatmaterjale, kleepida plaadi servi, freesida võtmete ja hingede kohti
 • Hoida korda ja puhtust oma töökohal ja osakonnas
 • Pidevalt täiustada oma müügioskusi ja tootealaseid teadmisi

 
Nõudmised

 • Klientidele orienteeruv, positiivne ja vastutulelik isik
 • Vähemalt 2-aastane müügikogemus
 • Kogemus puusepana

 
Pakume

 • Dünaamilist ja huvitavat tööd
 • Stabiilset töötasu ja sotsiaalkindlustuse garantiisid

 

Pakume
 • Huvitavat ja dünaamilist tööd kiirelt arenevas ettevõttes
 • Konkurentsivõimelist palka
 • Preemiaid eeskujuliku töö eest
Saada oma taotlus
 • Täitke vorm meie veebilehel
 • Saatke oma CV e-posti aadressile:
  cv@depo-diy.ee